Ilíada, cant XXII

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta o enunciat.