Ilíada, cant XVI

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta o enunciat.