Sobre el web

Realització

La realització d’una part dels exercicis del web ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda (modalitat B2) concedida per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, durant el curs 2005-2006 (D.O.G.C. núm.: 4471 de 16.9.2005).

Seguiment del projecte

Mercè Puig Rodríguez-Escalona, doctora en Filologia Clàssica i professora de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona ha supervisat i realitzat el seguiment del projecte de la llicència retribuïda.

Col·laboracions

Coral Rosselló Sans, professora de grec i llatí de l’INS Puig i Cadafalch (Mataró) i els seus alumnes de 2n de batxillerat (curs 2005-2006) han col·laborat en provar els exercicis per tal de fer-hi posteriors modificacions.

Fotografies

La majoria d’imatges i fotografies han estat realitzades per l’autor del web i tenen copyright. Podeu, tanmateix, usar-les en l’àmbit de la docència, sense finalitats lucratives i citant l’autor. Altres imatges, de les quals no en tinc l’autoria, han estat obtingudes a Internet. S’indica l’autor o URL de procedència quan així ho sol·liciten els seus propietaris o llocs web d’origen. Si en trobeu alguna que us pertany, feu-m’ho saber i es retirarà o s’indicarà el nom de l’autor, segons desitgeu.

Exercicis

Els exercicis han estat realitzats amb el programa Hot Potatoes 6.0 i són originals de l’autor.

Autor

Marià Betriu Català, llicenciat en Filologia Clàssica, professor de llatí i grec de l’INS Damià Campeny de Mataró (Barcelona) és qui ha el·laborat els continguts allotjats a Discendo i és propietari del domini discendo.com.

Drets d’autor

Tots els exercicis del web són originals de l’autor i estan sota una llicència Creative Commons. Les fotografies originals, els dibuixos, els mapes, els esquemes i les activitats Flash tenen el mateix tipus de llicència. Podeu fer-ne l’ús que necessiteu, sense finalitats comercials, en l’àmbit de la docència i citant l’autor. Si el material us és profitós, agrairé que m’ho comuniqueu amb un missatge de correu electrònic.

Agraïments

A Leo C. Curran (a.c.s.), que m’ha donat permís per emprar les fotografies del seu fons particular.

A tots els professors, de clàssiques i d’altres especialitats, que m’han animat en el meu treball, i als que han fet suggeriments i aportacions de manera desinteressada. A tots, moltes gràcies.