DidàcticaGrec

Preparar la història de Grècia

Preparar els alumnes per a l’examen de les PAU no és tasca senzilla. Al treball amb la llegua grega, lent i feixuc, cal afegir-hi els temes de cultura i civilització, en l’ensenyament dels quals podem esmerçar forces hores.
Entre aquests últims, possiblement els que més pesats es fan d’explicar, al professor, i d’aprendre, als alumnes, són els d’història de Grècia.

Fer una revisió general de les diferents etapes posant èmfasi en els fets més rellevants de cadascuna d’elles no és senzill, i menys si als alumnes els han, pel cap de baix, de “sonar” dates i noms de batalles.

Per aquests motius, durant el curs 2009-2010 he experimentat una manera diferent de treballar  aquests continguts.  En lloc de ser jo qui fes resums, ja en format paper o digital, han estat els alumnes que han recopilat tot el que han trobat per Internet i n’han fet una tria.  El resultat ha estat un petit lloc web que hem pujat a la xarxa gràcies a “Google sites”. En ell hi ha el resum en línia dels fets històrics que més incidència poden tenir en l’examen de les PAU.

Si ho voleu veure, podeu accedir fent clic  “aquí“.