DidàcticaGrecLlatí

Nous llibres de text de llatí i grec

Finalment veu la llum l’obra completa de Joan Mut, dos llibres de text per a l’ensenyament conjunt del llatí i el grec a 1r i 2n de batxillerat. Anteriorment publicada de manera parcial per l’editorial Cruïlla, ha estat l’editorial Vicens Vives que ha assumit el repte de la publicació dels manuals en la seva totalitat, agrupant el contingut dels dos cursos en un únic llibre. També inclou els apartats de literatura i mitologia, així com un petit recull de textos clàssics, continguts que s’havien quedat al calaix de “pendent” en l’anterior edició. Per tant, tenim ja a disposició de professorat i alumnes el llibre de text de llatí (que inclou el contingut de 1r i 2n de batxillerat) i el de grec (amb idèntic contingut).

Els manuals es complementen amb un annex amb el vocabulari que es treballa i la nova pàgina web del projecte viamedia.cat, on podreu trobar els exercicis interactius (els mateixos que teniu a discendo), informació i actualitat del projecte i les presentacions de tots els temes de cultura.

Els llibres i els exercicis interactius estan també en versió en castellà.

Enllaços:

Llibre de text de llatí a Vicens Vives

Web del projecte (viamedia.cat)