Llatí 2n Batx

Des d’aquest apartat podeu accedir als exercicis interactius de sintaxi llatina, complement del llibre de text de Joan Mut i Arbós de llatí de 2n de batxillerat, encara inèdit, que és la continuació del manual de primer curs de batxillerat, publicat per editorial Cruïlla.

Podeu accedir a cada grup d’exercicis fent clic sobre el nom de la unitat.

Bloc 8
Participis
Participis absoluts
Infinitius i oracions subordinades d’infinitiu
Gerundi, gerundiu i supí
Bloc 9
Oracions coordinades
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adverbials