Llatí 1r Batx

En aquest espai trobareu els exercicis interactius de gramàtica llatina que són un complement del llibre de Llatí de Batxillerat publicat per l’editorial Vicens Vives. Aquest llibre forma part del mètode d’aprenentatge de les llengües clàssiques creat pel professor Joan Mut i Arbós. Els exercicis han estat elaborats per Marià Betriu i Català.
Amb aquest mètode es pretén que l’alumne assoleixi una bona comprensió del món clàssic i de les seves llengües i que també millori el coneixement del seu propi món i la seva pròpia llengua.
Les activitats, que treballen exhaustivament la gramàtica llatina, es presenten de manera gradual i orgànica atenent els objectius del projecte de Llatí, el qual avança en paral·lel amb el projecte de Grec.
Aquestes activitats es distribueixen en 7 blocs de 4 unitats (28 unitats en total), cadascuna de les quals treballa un aspecte concret de la llengua llatina, i s’agrupen de la manera següent:
Coneixements previs
Bloc 1
1ª declinació
Verb copulatiu (sum)
2ª declinació (masculins)
2ª declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1ª i 2ª declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet
El futur
Bloc 3
La 3ª declinació (I)
La 3ª declinació (II)
Adjectius de la 3ª declinació
L’imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
La 4ª i 5ª declinació
Bloc 5
Temps de perfet: pretèrit perfet
Pretèrit plusquamperfet
Futur perfet
Verbs irregulars (I)
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu (I): temps de present
Subjuntiu (II): temps de perfet
Verbs irregulars (II)
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva. Verbs deponents