Llatí 1r Batx

En aquest espai trobareu els exercicis interactius de gramàtica llatina que són un complement del llibre de Llatí 1 de Batxillerat publicat per l’editorial Cruïlla. Aquest llibre forma part del mètode d’aprenentatge de les llengües clàssiques creat pel professor Joan Mut i Arbós. Els exercicis han estat elaborats per Marià Betriu i Català.
Amb aquest mètode es pretén que l’alumne assoleixi una bona comprensió del món clàssic i de les seves llengües i que també millori el coneixement del seu propi món i la seva pròpia llengua.
Les activitats, que treballen exhaustivament la gramàtica llatina, es presenten de manera gradual i orgànica atenent els objectius del projecte de Llatí, el qual avança en paral·lel amb el projecte de Grec.
Aquestes activitats es distribueixen en 7 blocs de 4 unitats (28 unitats en total), cadascuna de les quals treballa un aspecte concret de la llengua llatina, i s’agrupen de la manera següent:
Coneixements previs
Bloc 1
1ª declinació
Verb copulatiu (sum)
2ª declinació (masculins)
2ª declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1ª i 2ª declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet
El futur
Bloc 3
La 3ª declinació (I)
La 3ª declinació (II)
Adjectius de la 3ª declinació
L’imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
La 4ª i 5ª declinació
Bloc 5
Temps de perfet: pretèrit perfet
Pretèrit plusquamperfet
Futur perfet
Verbs irregulars (I)
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu (I): temps de present
Subjuntiu (II): temps de perfet
Verbs irregulars (II)
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva. Verbs deponents