Grec 2n Batx

Des d’aquest apartat podeu accedir als exercicis interactius de sintaxi grega, complement del llibre de text de Joan Mut i Arbós de grec de 2n de batxillerat, continuació del manual de 1r curs, publicat per Editorial Cruïlla.

Bloc 8
Participis actius i mitjans (morfologia i sintaxi)
Participis actius i mitjans (només exercicis de sintaxi)
Participis passius. Participi absolut
Unitat 31 Infinitius actius i mitjans
Infinitius passius. Oracions d’infinitiu
Bloc 9
Oracions coordinades
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adverbials