Grec 1r Batx

En aquest espai trobareu els exercicis interactius de gramàtica grega que són un complement del llibre de Grec 1 de Batxillerat publicat per l’editorial Cruïlla. Aquest llibre forma part del mètode d’aprenentatge de les llengües clàssiques creat pel professor Joan Mut i Arbós. Els exercicis han estat elaborats per Marià Betriu i Català.
Amb aquest mètode es pretén que l’alumne assoleixi una bona comprensió del món clàssic i de les seves llengües i que també millori el coneixement del seu propi món i la seva pròpia llengua.
Les activitats, que treballen exhaustivament la gramàtica grega, es presenten de manera gradual i orgànica atenent els objectius del projecte de Grec, el qual avança en paral·lel amb el projecte de Llatí.
Aquestes activitats es distribueixen en 7 blocs de 4 unitats (28 unitats en total), cadascuna de les quals treballa un aspecte concret de la llengua grega, i s’agrupen de la manera següent:
Bloc 1
L’alfabet grec
Primera declinació
El verb copulatiu
Segona declinació (masculins)
Segona declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1ª i 2ª declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet (l’augment)
La veu mitjana
Bloc 3
Tercera declinació (I)
Tercera declinació (II)
Adjectius de la 3ª declinació
Imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
Verbs contractes
Bloc 5
Aorist sigmàtic
Aorist temàtic
Futur
El pretèrit perfet
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu
Optatiu
Verbs en mi
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva