Grec 1r Batx

En aquest espai trobareu els exercicis interactius de gramàtica grega que són un complement del llibre de Grec  de Batxillerat publicat per l’editorial Vicens Vives. Aquest llibre forma part del mètode d’aprenentatge de les llengües clàssiques creat pel professor Joan Mut i Arbós. Els exercicis han estat elaborats per Marià Betriu i Català.
Amb aquest mètode es pretén que l’alumne assoleixi una bona comprensió del món clàssic i de les seves llengües i que també millori el coneixement del seu propi món i la seva pròpia llengua.
Les activitats, que treballen exhaustivament la gramàtica grega, es presenten de manera gradual i orgànica atenent els objectius del projecte de Grec, el qual avança en paral·lel amb el projecte de Llatí.
Aquestes activitats es distribueixen en 7 blocs de 4 unitats (28 unitats en total), cadascuna de les quals treballa un aspecte concret de la llengua grega, i s’agrupen de la manera següent:
Bloc 1
L’ alfabet grec
Primera declinació
El verb copulatiu
Segona declinació (masculins)
Segona declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1ª i 2ª declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet (l’augment)
La veu mitjana
Bloc 3
Tercera declinació (I)
Tercera declinació (II)
Adjectius de la 3ª declinació
Imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
Verbs contractes
Bloc 5
Aorist sigmàtic
Aorist temàtic
Futur
El pretèrit perfet
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu
Optatiu
Verbs en mi
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva