Notícies

Els secrets de Barcino

Al web Recerca en acció es fa un seguiment de les excavacions que s’estan portant a terme a la muralla romana de Barcino, concretament al carrer del Sotstinent Navarro.

Al portal, a més, trobarem àmplia informació sobre les muralles de la Barcelona romana (muralles ), i sobre les troballes dels arqueòlegs (restes de fauna, una mà de morter …) així com un interessant diari de l’excavació amb el que poder anar seguint tot el procés.