Cultura clàssicaDidàctica

Construcció de la maqueta d’una domus

Un dels projectes de recerca de quart curs d’ESO que més èxit acostuma a tenir entre els meus alumnes és el de la construcció de la maqueta d’una domus senyorial romana. El fet que l’objectiu final sigui una tasca de caire manual els motiva i engresca molt  en un projecte que, malauradament, des del punt de vista de les qualificacions finals d’etapa té poc valor.

La tasca que els alumnes realitzaran suposa, en  primer lloc,  la recopilació d’informació sobre l’estructura d’aquests edificis i imatges de les seves parts; en segon lloc, una posta en comú de tot el que han trobat i, finalment, realitzar el disseny de la seva maqueta. Un cop dissenyada, hauran de procedir a la construcció. No cal cercar materials costosos: una fullola, cartró ploma, pegament i imaginació seran suficients.

En l’avaluació de la feina es té en compte, entre altres coses, la fidelitat amb els models romans, l’originalitat a l’hora de trobar recursos per a reproduir correctament les diferents parts de la casa, els mosaics, el mobiliari, les pintures…

El resultat sovint és digne d’elogi i sorprèn com donar autonomia als alumnes afavoreix la seva imaginació i un aprenentatge més consistent.

Deixem tot seguit unes fotografies del treball del curs actual.