Activitats amb “Clic” i “JClic”

Activitats amb Clic 3.0 i JClic

Què és el Clic?

És un programa desenvolupat pel Programa d’Informàtica Educativa que se’ns presenta en dues versions: el Clic3.0 i la JClic. Ambdós estan concebuts per a ser distribuïts de manera gratuïta per als ensenyants. La seva finalitat és la creació de materials interactius multimèdia per a la didàctica de qualsevol matèria del currículum de primària, secundària i batxillerat.

El clic

Es tracta de l’última versió d’aquest programa desenvolupat per F. Busquets. Fa més de 10 anys que està disponible al web de l’XTEC i en la secció dedicada a ell podem trobar una ingent quantitat de paquets d’activitats creats per docents d’arreu de Catalunya i l’Estat Espanyol, classificats per matèries i nivells.

Activitats en Clic 3.0

Per a treballar amb els alumnes alguna activitat creada amb aquest programa cal tenir instal·lat el programa a l’ordinador. Normalment, els ordinadors de l’aula d’informàtica dels Instituts tenen el Clic instal·lat. Per tant, n’hi ha prou amb cercar el paquet de la matèria que ens interessi, copiar els arxius des del web del clic i instal·lar els fitxers al directori del clic. El primer fitxer (quan n’hi ha més d’un) dels paquets d’activitats porta un arxiu executable que fa automàticament la instal·lació.

El JClic

L’última versió del programa va veure la llum el mes de setembre de 2004. Es tracta d’una versió feta amb el llenguatge de programació JAVA, amb la qual cosa les activitats creades es poden inserir en un web i es poden treballar amb un ordinador connectat a internet. Ara bé, cal tenir instal·lat a l’ordinador des del qual s’executen aquestes activitats la màquina virtual del Java. La conversió de les activitats en el Clic 3.0 tradicional al nou format JClic permet realitzar qualsevol paquet des de l’ordinador en què estem connectats a Internet. El motor del Java el podeu obtenir a al web del clic. També es poden executar les activitats des del mateix ordinador, sense necessitat de connexió a Internet, copiant el paquet que ens interessi i executant-lo amb el complement JClic player.

Clics de Clàssiques?

No hi ha massa paquets d’activitats de les nostres matèries i és una mica difícil localitzar-los. Per això us els poso a l’abast en aquest enllaç.