Qüestionari sobre els llibres de lectura de l'Eneida

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta o enunciat.