Morfologia verbal

Temps de subjuntiu

Tria les formes verbals que estan en present de subjuntiu (n'hi pot haver més d'una).