Història de Roma

Imperi

L'Imperi es pot dividir en dos grans períodes: principat i dominat. Tria i arrossega les dates que corresponen a la durada de cadascun.