Exercicis de declinacions

Primera declinació

Obre les finestres desplegables i identifica els enunciats de substantius de la primera declinació (Primera) i els d'altres declinacions (Altres).

Rosa-ae, f.
Gallia-ae, f.
Poeta-ae, f.
Puella-ae, f.
Dominus-i, m.
Exercitus-us, m.
Rex-gis, m.
Res rei, f.