Literatura Grega
La tragèdia

 

 

Passa el ratolí pels nombres que hi ha en aquest dibuix del teatre de Dionís d'Atenes i desco-breix els noms de les parts dels teatres grecs i la seva funció