Literatura grega

La poesia èpica

Obre les finestres desplegables i tria quines d'aquestes característiques són pròpies de la poesia èpica (SÍ) i quines no ho són (NO).

Els fets relatats fa referència a un passat gloriós
Té un caràcter popular i tradicional
Es va transmetre per via oral a través de cantors o aedes
L'ha compost un únic autor
Els protagonistes són gent senzilla i de poble
L'escriptura és fonamental en la seva composició