Literatura grega

La comèdia

Digues si les següents afirmacions sobre la comèdia grega són certes o falses.