Exercicis de declinacions

Primera declinació

Obres les finestres desplegables i tria els mots que pertanyen a la primera declinació.

χώρα-ας , ἡ
ἡμέρα-ας , ἡ
ἀγορά-ας , ἡ
μάχη-ης , ἡ
γλῶττα-ης , ἡ
δόξα-ης , ἡ
ψυχή-ης , ἡ
δῆμος -ου , ὁ
πόλις -εως , ἡ
λαμπάς -δος , ἡ