Morfologia casual del Grec

En sé una mica

Relaciona cada lexema amb el tipus al qual pertany.