La vida quotidiana

L'escola i l'ensenyament

Digues si les següents afirmacions sobre l'educació a Roma són certes o falses.