La religió romana

Cultes i sacrificis

Digues si les següents afirmacions sobre les pregàries que feien els romans són certes o falses.