La religió romana

Déus i deesses

Digues si les següents afirmacions, referides a característiques generals de la religió romana, són certes o falses.