Les obres públiques

 
Ports i fars

 

 

Observa el següent mapa de la Mediterrània amb els principals ports comercials de l'Imperi Romà:

 

Dibuix: Marià Betriu