Les obres públiques

Conducció d'aigües

Digues si les següents afirmacions sobre la distribució d'aigua a les ciutats romanes són certes o falses.