L'urbanisme

La ciutat

Relaciona els noms de la dreta amb el seu equivalent