L'habitatge

Decoració d'interiors

Tria si les següents afirmacions sobre la decoració dels habitatges romans són certes o falses.

Els romans empaperaven les parets
Els romans acabalats decoraven les parets amb pintures
Al terra dels habitatges sempre hi havia mosaics
Els mosaics sempre eren molt elaborats
Al paviment del terra de la domus podia haver-hi mosaics