L'habitatge

Mobiliari i vaixella

Deixa't guiar per la teva intuïció i relaciona el nom llatí d'alguns mobles amb la seva traducció.